ديوانه

 

    اگر بگريم گويند که عاشق است

     اگر بخندم گويند که ديوانه است

     پس ميگريم و می خندم

     که بگويند يک عاشق ديوانه است.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
mami

in manam?nababa man ghashangtaram.mage na?chera webloget inghadr khali shode?