بگو چرا؟

                                              

                                          پائيز را دوست دارم چون فصل غم است

                                                    غم را دوست دارم چون اشک دل است

                                                     اشک را دوست دارم چون گواه دل است

                                                   دل را دوست دارم چون محبت را به من آموخت

                                                    محبت را دوست دارم چون تو را دوست دارم

                                                     و تو را دوست دارم بی آنکه بدانم چرا؟؟؟؟؟

                                                             حالا تو به من بگو چرا؟؟؟؟؟!!!!

                                                                

 

 

       

 

                                                   


/ 0 نظر / 12 بازدید