تنها يک نفر

گذار عظمت عشق رو درک نکنی

چرا که آنقدر عظيم هست که تو و هستی ی تو را نابود خواهد کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما...اگر عاشق شدی،تنها يک نفر رو دوست بدار،

بخند و گريه کن و قدم بر دار،تنها برای يک نفر

 

/ 0 نظر / 9 بازدید