نا ممکن

نا ممکن است که احساس خود را نسبت به تو
با واژه ها بيان کنم.
اينها سرشارترين احساساتی هستند که تا کنون داشته ام
با اين همه
هنگامی که می خواهم این ها را به تو بگویم و یا بنویسم
واژه ها حتی نمی توانند ذرهای از ژرفای احساساتم را بیان کنند.
گرچه نمی توانم جوهر این احساسات شگفت انگیز را بیان کنم
می توانم بگویم آن گاه که با توام چه احساسی دارم.
آن گاه که با توام
احساس پرنده ای را دارم که آزاد و رها در آسمان آبی پرواز می کند.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 10 بازدید