نی خواهم

نمي خواهم به جز من دوستدار كسي باشي

براي لحظه اي حتي به فكر ديگري باشي

نمي خواهم صفاي خنده ات را ديگري بيند

نمي خواهم كسي نامش به لب هاي تو بنشيند

نمي خوام كسي با تو سخن گويد

اگر چه قاصدم باشد كه تا پيغام من گويد

/ 2 نظر / 6 بازدید
no name

midooni ie nafar ie roozy ie sms dad.vali 2 rooze oon ieky javab nadad?in iani hamini ke inja neveshte?

اتي

همه حرف هايي كه زدي حق مسلم توست