گفتم که ميترسم من از سحر نگاهت گفتي نترس اي خوب من اما نمي شد مي خواستم نا گفته هايم را بگويم يا بغض مي آمد سراغم يا نمي شد گفتي که تا فردا خدا حافظ ولي آه آن شب نمي دانم چرا فردا نمي شد

/ 0 نظر / 14 بازدید