از فیلسوفی پرسیدند برای زندگی در این دنیا از خدا چه طلب میکنی گفت:
1- توانایی: برای تغییر اموری که میتوانم تغییرشان دهم.
2- شجاعت: برای قبول اموری که نمیتوانم تغییرشان دهم.
3- قدرت: برای تشخیص این دو امر.

/ 2 نظر / 10 بازدید
ستاره

آزاده من کامنتهایی که برای محمد گذاشته بودی رو خوندم مطمین باش آدمی که هنوز ازت جدا نشده جلوی روت میره با یکی دیگه هیچ حسی بهت نداره و همه ی حرفاش دروغه.بدی نا دخترا اینه که دلمون کوچیکه درسته زود میشکنه و قهر میکنیم ولی طاقت دوری کسی رو هم که دوست داریم نداریم.اگه بتونیم مثل خود پسرا منطقی برخورد کنیم احساسمون رو کنار بذاریم با احساسمون بازی نمیشه.محمد واقعا برام جالب چطوری ادعا میکنی دوستش داری ولی حاضر شدی جلوی روش با کس دیگه ای بری خودت بودی باورت میشد طرف دوست داره؟نه نمیشد مگه نه؟ببین درسته ÷سرا توی دلشون یه عالمه حرف دارن که ما خبر نداریم اونام غم و غصه دارن ولی چطوره که دختره به خاطر عشقش عشقش اینقدر براش مقدسه که حتی فکر کس دیگه رو هم توی سرش راه نمیده

ستاره

یده ولی پسره.بگذریم.آزاده حواست رو جمع کن و درست تصمیم بگیر نذار با احساساتت بازی بشه.محمد من با شما دشمن نیستم پدر کشتگی هم ندارم اگه مشکلی غیر از این بی وفایی بینتون پیش اومده بود به آزاده میگفتم ته دلت ببین که هنوز دوستش داری و ببخشش ولی پسره خوب دختره رو خوردش کردی هیچ حقی بهت نمیدم مگه الکیه؟تو که اولین عشقش بودی چرا باهاش اینجوری تا کردی؟میدونی آدم دیگه نسبت به همه بدبین میشه؟آره؟