راه عشق

راه عشق سخت است و دشوار

آن هنگام که عشق تو را به اشارتی فرا می خواند رهرو عشق باش.عاشق شو...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تيغ های نهفته ی عشق تو را خسته می خواند

نوای عشق چنان چون باد شمال در باغ

                                                  رويا های تو را آشفته می کند

                                                                                       اما عاشق شو....07.gif

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
353

سلام . بيبن من ميدونم سخته اين مشكلات ولي يه چيز رو مي دونم محمد دوستتون داره ولي خوب يكي نميتونه عشقش رو نشون بده مهم دل ادم . ديگه ترجيح ميدم چيزي نگم. در ضمن اين رو هم مي دونم خدا اگه يه چيزو ازش بخوايم بعيد جواب رد بده جز اينكه خلاف ارادش باش

353

سلام . بيبن من ميدونم سخته ولي يه چيز رو مي دونم محمد دوستتون داره ولي خوب يكي نميتونه عشقش رو نشون بده مهم دل ادم . ديگه ترجيح ميدم چيزي نگم. در ضمن اين رو هم مي دونم خدا اگه يه چيزو ازش بخوايم بعيد جواب رد بده جز اينكه خلاف ارادش باش

353

سلام . بيبن من ميدونم سخته ولي يه چيز رو مي دونم محمد دوستتون داره ولي خوب يكي نميتونه عشقش رو نشون بده مهم دل ادم . ديگه ترجيح ميدم چيزي نگم. در ضمن اين رو هم مي دونم خدا اگه يه چيزو ازش بخوايم بعيد جواب رد بده جز اينكه خلاف ارادش باش

353

سلام . بيبن من ميدونم سخته ولي يه چيز رو مي دونم محمد دوستتون داره ولي خوب يكي نميتونه عشقش رو نشون بده مهم دل ادم . ديگه ترجيح ميدم چيزي نگم. در ضمن اين رو هم مي دونم خدا اگه يه چيزو ازش بخوايم بعيد جواب رد بده جز اينكه خلاف ارادش باش