امروز درست ..سال ...ماه ...روز که ندیدمت. یه حرفی مونده تو دلم دلم میخواد بگم بهت که دوست دارم بهت بگم دوست دارم....دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وقتی نگات یادم میاد قشنگیات یادم میاد.یادم میاد گفتی بهم دلم میگه شاید دیگه نبینمت..... نبینمت..... نبینمت..... نبینمت.....گفتی بهم شاید دیگه نبینمت.تا که منم بگم بهت.

امروز درست ..سال ...ماه ...روز که ندیدمت.

تو قول دادی دیگه نیای توو خوابم.جا نذاری عکستو تو کتابم.من اما توو بیداری هم هر روز میبینم خوابتو هر روز توو این ..سال ...ماه ...روز که...............

 

/ 0 نظر / 2 بازدید