دوستت خواهم داشت

رای امروز و فردا
عهد می بندم
نهايت شادی را به تو هديه کنم.
عهد می بندم
نه در صداقت تو شک کنم و نه بی اعتماد
بلکه حيات تو را با رشد و ژرفای بيشتری غنا بخشم.
عهد می بندم
هرگز تلاش نکنم تا تو را تغيير دهم
بلکه تغييراتي را که خود مي پذيري
بپذيرم
و محبت تو را می پذیرم بی آنکه دغدغه فردا داشته باشم
چون می دانم
فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت.

/ 0 نظر / 8 بازدید