خدایا مگه اشک رو ندادی برای سبک شدن؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 پس چرا نمیاد؟

چرا شده سنگ داره خرخرم رو می جو.

هی میاد جلو هر کاری می کنم نمی ریزه. دارم غم باد می گیرم

 

خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا

 

کمکم کن کمک.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید