سلام

تمام این هایی که گفتی قبول.ازاده من دوست داشتم و دارم و خواهم داشت.

هیچ کس منو نشناس تو خوب منو میشناسی.دروغ و راستم و می فهمی.

خودت می دونی که با اون کسایی که اسمشون و بردی یه دنیا برام فرق میکنی.ا

گه برام مثل حمیده بودی پس چرا من سراغ اوون نرفتم.

اگه حرفی زدم که تو این جوری برداشت کردی دلیلش این بوده از ته قلبم حرف زدم

 و بدون فکر شاید منظورم و بد فهمیدی حتی 1 بارم اوون واسه خودم نخوندم.

ازاده تو هم اولین کسی هستی که من عاشقت هستم.

اگه دوباره بر گشتم دلیلش اینه که تو رو واسه همیشه میخوام.

ولی اگه بهت چیزی نمی گم واسه اینه که دلیلی نداره تو اینو بخوای

.ازاده قبلا هم بهت گفتم اگه 1 روزی بخوام تشکیل زندگی بدم

 بدون تو این کار و هیچ وقت نمی کنم.اگه اوون روز نبودی تا اخر عمرم تنهام.

ازاده کی بهت گفته من توو تیر با نگین دوست شدم؟

دوستی من و اوون اصلا اوون جوری که فکر میکنی نیست.ا

گه همین فردا نخوایم با هم حرف بزنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد.

اشتباه من این بود زیاد صمیمی شدم.ولی همیشه حق داری؟

من یه ادم احمقم خودم اینو میدوونم

.همش تقصیره این مرادی به خدا.خودمم فکر های احمقانه داشتم.

اصلا دوست ندارم با این نوشته هام اشکاتو بریزی ....خواهش میکننم.

/ 0 نظر / 9 بازدید