اندر خم كوچه

 

هنوز خيلي از ما اندر خم كوچه مانده ايم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هنوز گيجيم از خودمان

هنوز محو اندرونيم و بيخبر از بيرون

هنوز در گوشمان تكرار حرفهاي خودمان است

بي آنكه بشنويم ترانه هاي زيباي بيرون را

وهنوزمن...منم ها ديوار جدايست از گلشن ناز دوستي ومحبت بيرون

بهار آمد

بياييد باز كنيم پنجره دلمان را

بياييد جاري كنيم نسيم دلنواز محبت و دوستي را به دل

بياييد پر كنيم گوشمان را از ترانه هاي زيبايي و دوستداشتن

...................................

و حيف به او كه ....

هنوز در خم كوچه مانده .....

و خدا كند ..راهي را كه ميرود..به بن بست تنهايي نيانجامد......

.....................................

 

/ 0 نظر / 3 بازدید