نمی خواستم مثه اشکاش، یه روز از چشاش بی افتم 

 دونستم زیـــــر پاهــاش ، سنـگی بی قیمـت و مفـتم

آ رزوم بود با وجودم ، مثه روحم آشنا شم

 واسه فریاد غرورم ، بــــال پرواز صدا ش

                         گم بشم تو شب چشماش ، بلکه عاشقم بدونه 

                       واسه سر سپردگیهـــاش ، دیگـــه لایقــم بدون

 

اما امروز یه غریبه ست ، که فقط به من می خنده

 دل و دیــــوونه میـــدونه ، در رو دیــــوونه می بنده

                      چی شده اونهمه احساس ، اینو هــرگز نمیدونم

                      دیگه بسمه شکستن ، نمی خوام عاشق بمونم

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

تقسير خودته .اشک و احساس منو مگه ديدی؟بعدس تو کخ قبلا ظرفيتت بالا بود چرا وقتی مطلب نوشتی ازت انتقاد کردن رفتی مطلبا ر پاک کردی؟ اين جزو قانون وبلاگ نيست .نبايد پاک ميکردی مطلبی رو مخصوصا اگر نظر هن گذاشته باشند.