1-معادله صفحه اي را بنوسيد كه از دو نقطه (3و2و0)A و(1و1و0)B  بگذرد و با خط <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

x/2 = y/2 = (z-1)/4    موازي  باشد.

 

2-ثابت كنيد منحني اي را كه انحنايش ثابت است.بايد قسمتي از يك دايره در صفحه باشد.

 

3-ثابت كنيد سه بردار (0و1و1)و(1و0و2)و(1و1و1) مسقل خطي هستند.                                                                                                               0≠A.(B×C)               

 

4-براي تابع برداري ( t ≥0,R(t)=(2cost,2sint,3tانحنا را بيابيد.

 

5-اگر f يك تابع حقيقي باشد u ,v هم توابعي از x,y و   h(x,y)=f(u+v)     و  h/∂x∂ و

h/∂y∂ را بدست اوريد.

 

 

اين سوال ها براي امتحان ميان ترم ما بود.كه ازمون امتحان نگرفت ولي خيلي راحت هستن.البته چند تا سوال هم از انتگرال دارم.

اوون ها رو اگه مي خواي  همين طوري  برات مينويسم....الان فعلا بخون تا 1 يا 2 روز ديگه برات مي فرستم.

استاد ما اسمش سهله هست ولي همه صداش ميكنن سخته...ميشناسيش؟ استاد خوبيه ولي كسي جرات سوال كردن ازش نداره....بعد فقط تند تند درس داده اگه بهت بگم از  رويه ها يه نمونه سوال نداده باور نمي كني.فقط درس داده من نمي دونم سوالش چه طوري مي تونه باشه؟ اول جزوشو مي خونم بعد زنگ ميزنم مزاحمت ميشم و ازت ميگيرم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید