سلام

رفتنت رو هيچ وقت دوست ندارم بفهمم چون ميخوام دوباره بودنت رو تجربه کنم.بودنت رو فهميدم اما خودمو زدم به گيجی واسه دلايلی که داشتم هر چند مسخره بود...

ازاده جونم اين شعر اذيتم کرد.نمی دونم چرا ؟فقط می دونم که حق داری........

ازاده اين اهنگ خيلی بد شد ..مهدی مقدم رو ديدی؟هر وقت ديديش به ياد من بيفت عزيزم:(

/ 0 نظر / 7 بازدید