سلام

سلام

چند روز بود که نيا مده بودم آخه من سرما خوردم02.gif وای آمپول زدم درد داشت17.gif

                             هيچکی من رو دوست نداره هيچکی 02.gif

راستی بلا خره  uni هم باز شود هورا عيد که بهم خوش نگذشت ولی جای شما

خالی ۱۳ بدر عالی بود01.gif09.gif

راستی بچه ها کسی اين آهنگ گذاشتن رو ياد من نداد با با من يکم بلدم يک ذره هم شنا کمکم کنيد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید