اشک

واسهء شکستن یه دل فقط یه لحظه وقت می خوای...

اما واسه اینکه از دلش در بیاری  شاید هیچ وقت فرصت نداشته باشی ...

 می شه مثل یه قطره اشک بعضی هارو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت

نمیتونی جلوی اشکی و بگیری که با رفتن بعضی ها از چشمات جاری می شه .

/ 0 نظر / 7 بازدید