نميخواستم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نميخواستم بگم که قدر يه دنيا دوستت دارم...
چون دنيا يه روز تموم ميشه...

نميخواستم بگم که مثل گلی...
چون گل هم يه روز پژمرده ميشه...

نميخواستم بگم که سياهی چشمات مثل شبهای پر ستاره اس...
چون شب هم بالاخره تموم ميشه...

نميخواستم بگم که مثل اب پاک و زلالی...
چون اب که هميشه پاک نميمونه...

نميخواستم بگم که دوستت دارم...
چون منکه اصلا دوستت نداشتم
...

بلکه من عاشقت
بودم...

                                                         

                

 

/ 0 نظر / 11 بازدید