به هيچ کس نمی شه اعتماد کرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اگه می گن دخترها موجودات پيچيدهای هستند پسرها موجودات مرموزتری هستند

به هيچ کس اعتماد نکن حتی کسی که ميگه عاشقته!!!!!!!!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید