مانده تا برف زمین اب شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر.

نا تمام است درخت.....

مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سنبوسه و عید.

در هوایی که نه افزایش یه ساقه طنینی دارد

و نه اواز پری میرسد از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه ام ؟

بهتر ان است که بر خیزم

رنگ بردارم

روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم

 

شاعر:سهراب سپهری

 

/ 0 نظر / 6 بازدید