لب خاموش

امشب به قصه د ل من گوش میکنی               فردا مرا چو قصه فراموش  میکنی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

این در همیشه در صدف روزگار نیست           می گویمت ولی تو کجا گوش میکنی

دستم نمیرسد که در اغوش گیرمت                ای ماه ها که دست در اغوش می کنید

در ساغر تو چیست که در جرعه نخست          هوشیار و مست را همه مدهوش میکنی

گر گوش میکنی سخنی خوش بگویمت            بهتر ز گوهری که تو در گوش میکنی

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید