سلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اول از همه میخوام در باره نامه چارلی این توضیح بدم که این و خوندم دلم نیومد تو نخونی...

واسه همین اینجا گذاشتم تا تو هم بخونیش.میدونم خوشت میاد.

ازاده برام نوشتی هر وقت تورو میبینم یادت می افتم.به خدا نه اخه چرا این فکر و میکنی؟

من 4 شنبه ها میام رشت همون روزم تو رو میبینم.بعضی اوقات هم 3 شنبه.حالا تو بگو

کی بنویسم که اینو نگی؟

به خدا تهران این قدر گرفتارم که بعضی شب ها از خستگی  ساعت 9 می خوابم.

ازاده اینکه 2 شب از نخوابیدم به خاطره پشت خط موندن تو...اینکه اروم نداشتم....

اینکه ازت پرسیدم .

.اسمش تهمت؟اگه این طوره ببخشید...اگه جای من بودی و میدیدی که ساعت 11.30 تا

12 پشت خطی...چه فکری میکردی؟

من تو رو خوب میشناسم و بهت اعتماد کامل دارم.....حتی همین الان که ازت دورم

 بهت اعتماد دارم....در همه زمینه ها.....اینم میدونم هر ادمی مسیول رفتار خودشه........

مواظب خودت باش 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید