حسود شدنم

دیشب خوابم نمی گرفت رفتم کنار پنجره همه خواب بودند یه سکوت عجیبی بود آرامش خاصی بمن دست داده بود
خیلی جالبتر اینکه احساس خوشبخت شدن میکردم
بنظر میاد خوشبختی ارتباط نزدیکی با آرامش روح انسان داره و این آرامش هم با آرامش جسم ما در ارتباطه
بعد که بیشتر فکر کردم به این نتیجه رسیدم که تازگیها خیلی حسود شدم و تصمیم گرفتم که دیگه نباشم
جالبتر اینکه من از آدمهای حسود خیلی بدم میومد گاهی هم آدما کاری رو میکنن که خیلی ازاون کار بدشون میاد
امیدوارم بازم از این موقعیتها برام پیش بیاد تا چیزای بیشتری بفهمم
/ 0 نظر / 12 بازدید