ميدونی چرا بچه ها پاکن؟
چرا شيرينن؟
چون گه عاشقن به خاطر همينه که پاکن چون که عشق اونا رو حفظ ميکنه
عشق کثيفی ها رو از اونا دور ميکنه
ولی وقتی که بزرگ ميشيم عشقامونو گم ميکنيم واسه همينه که کثيف ميشيم

ولی يه ادمه عاشق تا اخره عمرش پاک ميمونه . بچه ميمونه!
چون يه عاشق نميتونه گناهی بکنه چون يه عاشق از گناه بيزاره
پس گناه سراغ اون نمياد و از اون فرار ميکنه
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید