دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤

مهتاب

 

مسافر هزار ساله من كدام شب تو را با خود برد

كدام شب تو را با خود برد.. كه تصوير مرا در اينه نيز از ياد برده اي

هنوز اسمان ابي است بعد از هزاران عاشقانه بودن ..عاشقانه سرودن ..

و تو هنوز از فردايي سخن مي گويي كه هيچ وقت ...كه هيچ وقت ..

صبح نمي شود...گم شده در اندوه پاييزي كه ناگزير ميرسد و زرد ميشود ...

نام كوچك تو را از ياد برده اند ...

قسمت اين بود نام كوچك تو را از خاطر برده ام ....

.قسمت اين بود .....فرصت براي عاشقانه شدن كم نيست ....            

  دلت را به مهتاب بسپار................

 

 

                                                                                             

دست نوشته های من
 پيام هاي ديگران ()

خانه
آرشيو< > پست الكترونيك

:: تعداد بازديدكنندگان ::

:: لينک به وبلاگ ::

L O G O

:: دوستان من ::

رفوزه
Link
Link
Link

Rofouzeh

عاشقانه های من و محمد