پنجشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٤

درد

 

                        **  درد**

 

درون سينه آهي سر دارم


رخي پژمرده رنگي زرد دارم


 ندانم عاشقم مستم چه هستم ؟


همي دانم دلي پر درد دارم
 

                                                          

دست نوشته های من
 پيام هاي ديگران ()

خانه
آرشيو< > پست الكترونيك

:: تعداد بازديدكنندگان ::

:: لينک به وبلاگ ::

L O G O

:: دوستان من ::

رفوزه
Link
Link
Link

Rofouzeh

عاشقانه های من و محمد