شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳

شعر سال نو

 

                                        

                             

                                  ** هفت سين گمشده **

                              كسي از ما نمي پرسه كه بهارمون كجاست 
              
      

                                  خنده ي سبز بهار كجاي گريه هاي ماست ؟
                  

                                  كسي از ما نمي پرسه كه كجاي جاده ايم 
                   

                                     بين اين همه سوار چرا هنوز پياده ايم ؟
           

                                     كسي نيس نشون بده نشوني ستاره رو 
                       

                                             به دل ما ياد بده تولد دوباره رو 
                        

                                                تقويم كهنه رو بايد ببنديم 
                         

                                               بازم بايد دروغكي بخنديم 
                         

                                           بهار داره پا مي ذاره تو خونه 
                       

                                            قناري دل ما كي مي خونه ؟
                  

                                     يكي بايد واسه ما بهار رو معنا بكنه 
               

                                 سفره ي گمشده ي هف سين پيدا بكنه 
                       

                                        يكي بايد بياد و بگه بهار چه رنگيه 
                  

                                   يگه تحويل سال چه لحظه ي قشنگيه 
                  

                                    یكي بايد بياد سين سكوت رو بشكنه 
                     

                                    رمز قد كشيدن رو تو كوچه فرياد بزنه 
                                

                                            تقويم كهنه رو بايد ببنديم 
                               

                                           بازم بايد دروغكي بخنديم 
                             

                                       بهار داره پا مي ذاره تو خونه 
                            

                                       قناري دل ما كي مي خونه ؟

                             

                                  سال نو بر همه دوستان مبارک

دست نوشته های من
 پيام هاي ديگران ()

خانه
آرشيو< > پست الكترونيك

:: تعداد بازديدكنندگان ::

:: لينک به وبلاگ ::

L O G O

:: دوستان من ::

رفوزه
Link
Link
Link

Rofouzeh

عاشقانه های من و محمد